Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji, Reanimasyon

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

UĞUR F., BOYACI A., UĞUR Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ARALIKLI VE KONVANSİYONEL İNTRADİSKAL ABLASYON TEDAVİSİNİN TAVŞAN DİSK YAPISI ÜZERİNE MORFOLOJİK ETKİLERİ, 2007 - 2017
ESKİTAŞCİOĞLU E., BOYACI A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DEXMEDEDETOMİDİNİN ANTİNOSİSEPTİF ETKİSİ ÜZERİNE NALOXON VE FLUMAZENİLİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI., 2004 - 2004

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):672
h-indeksi (WOS):15